In de pers...

Wat er geweest is...

Hiernaast vindt u foto's van

voorstellingen,

muziekoptredens,

café optredens,

en andere zaken die hebben plaatsgevonden in Pand P. 

  • Maas
  • Spring
  • Kerst Blaas
  • Broekriem
  • Okur
  • Open podium
  • Raak me
  • Cafe

Wat is Pand P?

Het Nieuwe Theater, Parktheater Eindhoven en jeugdtheatergezelschap Hetpaarddatvliegt hebben de coöperatie Pand P opgezet. Onder deze nieuwe naam worden in theaterseizoen 2015/2016 de deuren geopend van een nieuw kunstpodium voor alle uitvoerende kunstvormen waaronder muziek, toneel en dans. Het plan is erop gericht om een open huis te creëren waar jeugd, amateur en professional elkaar aanvullen en versterken. Waar alle dagen van de week iets gebeurt. Waar de buurt weer zijn ‘thuis’ kan vinden en maken. Het eetcafé, de bar en het terras wordt heropend en gerund door de coöperatie Pand P.

Een open podium betekent elke dag een voorstelling op gebied van muziek, dans en toneel, voornamelijk met jeugd, amateurs, jonge theatermakers en kleinschalige professionele voorstellingen, mede toegankelijk voor de internationale gemeenschap. Verder lunchconcerten, jamsessies, zondagmiddagprogramma, en nog veel meer. Een culturele broedplek waar alles mogelijk is. Samenwerken en delen zijn de sleutelwoorden.

Hetpaarddatvliegt gaat als huisgezelschap nieuwe jeugdvoorstellingen maken en presenteren op deze locatie en zal zodoende een creatieve werkplaats vormen voor de doelgroep jeugd en gezinnen. 

Parktheater Eindhoven zal een deel van hun inpandige activiteiten met jonge theatermakers (ThinX) delen met Pand P.
Het Nieuwe Theater zal een deel van zijn theateractiviteiten spelen in Pand P en zich richten op iedereen die de zaal wil huren.

Voor iedereen die op wil treden voor publiek op een intieme plek is de theaterzaal in Pand P te huur. Deel je ideeën zodat een rijke programmering gerealiseerd kan worden en makers met een klein publiek aan elkaar gekoppeld kunnen worden.

Ook zullen de buurtbewoners actief betrokken gaan worden bij het initiatief. Zij zijn zeer belangrijk geweest voor de sfeer die er vroeger heerste in en rondom het gebouw, maar ook nu weer. De buurthuisfunctie van Pand P zal een trefpunt worden waar je elkaar kan ontmoeten en inspireren. Een succesvol wijktheater staat niet op zichzelf, maar is nauw verbonden met de omgeving.

Naast deze activiteiten is er ook een sterk verlangen om maatschappelijk betrokken theatervoorstellingen te gaan programmeren. Denk hierbij aan: ouderen / dementietheater en jeugdzorgtheater i.s.m. verschillende instellingen.

Namens coöperatie Pand P  heten wij u van harte welkom in ons theater.

  • hetpaarddatvliegt