Parktheater in Pand P: Ondertussen in Stratum...

Parktheater in Pand P: Ondertussen in Stratum... - Michèle Rijzewijk

Ook in seizoen 17/18 zet theatermaker Michèle Rijzewijk de Stratum-lijn voort. Na Stratum Oma’s en Stratum Swag werkt ze voor Ondertussen in Stratum... opnieuw met bewoners uit de wijk. 

"Hallo. Welkom allemaal. Dit zijn Stratummers. Èchte Stratummers. Allemaal uit een andere buurt. De bedoeling was een zo realistisch mogelijke afspiegeling van de wijk op het podium te krijgen. En dat is gelukt. Of nou ja, bijna dan..."

Voor deze voorstelling heeft Michèle onderzoek gedaan naar de identiteit van de 22 buurten die Stratum rijk is. Wat speelt er? Waar ligt de focus van de gemeente en wat houdt de buurtbewoners bezig? Dit keer bepaalde ze niet vooraf waar de voorstelling over moest gaan en met welke doelgroep ze zou werken: de buurt mocht bepalen. Spannend, maar vooral ook heel leuk!

Tickets en informatie