International Theater Collective Eindhoven

International Theater Collective Eindhoven - Samen theater maken: Geluk(t)?

Samen theater maken: Geluk(t)? 

Wat maakt dat mensen gelukkig worden van theater maken? Drie actrices van International Theater Collective Eindhoven (ITCE) en regisseur Geert Niland vertellen over geluk. Zij werken sinds september samen in het theaterproject OUTSIDERS, gemaakt vanuit verhalen en ervaringen van de spelers zelf, over thema’s als herdenken en vrijheid.Het repetitieproces vraagt van een regisseur en acteurs een open houding. Door je kwetsbaar op te stellen is het mogelijk om emoties aan te boren die als bouwstenen voor de voorstelling dienen. Wat betekent het om met elkaar zo intensief samen te werken? Hoe creëer je de omstandigheden waarbinnen de acteurs zich veilig voelen en vertrouwen hebben? Wat is de betekenis van je levensverhaal in de groep en voor het samenwerken? En welke rol heeft geluk binnen het proces van naar een voorstelling toewerken?Onder leiding van moderator Inge van de Vorst komen deze en andere vragen aan bod die zullen leiden naar de slotvraag: In hoeverre is het geluk(t)?

Wilt u hierbij zijn? Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Graag uw naam en het aantal personen doorgeven in een e-mail naar actie@parktheater.nl  

• 3 acteurs van ITCE en regisseur Geert Niland
• Engels gesproken


 Creating theater together: Achievement in happiness?

How is it that people achieve happiness when creating theater? Three actors from the International Theater Collective Eindhoven (ITCE) and director Geert Niland will share their thoughts about happiness. Since September, they have been working together on the OUTSIDERS theater project, touching upon themes such as commemoration and freedom, and based on the stories and experiences of the ITCE players themselves.

The rehearsal process requires an open-minded attitude from both the director and the actors. By drawing upon vulnerability, it becomes possible to tap into emotions that serve as the building blocks for the performance. What does it mean to work together so intensively? How do you create an environment in which the actors feel safe and build trust? What level of significance does your life story carry within the group, as well as for working together? And what role does happiness play in the process of creating a performance?

Under the guidance of moderator Inge van de Vorste, these and other questions will be addressed, which will lead to the final question -- To what extent is creating theater together an achievement in happiness?

Do you want join? There is a limited number of places available. Please send an email with your name and the number of persons to actie@parktheater.nl  

• 3 actors from ITCE and director Geert Niland
• Spoken in English

Tickets en informatie

aanmelden: actie@parktheater.nl